Rešeršní strategie a rešeršní služby III.: subjekty producent – poskytovatel v rešeršním procesu