Knihovna jako (ne)zanikající instituce – závěry projektu BiblioEduca