Profesní vzdělávání knihovníků a jeho změny v budoucnu