Cenu MARK 2015 obdržela Eva Vojtíšková z Knihovny Jiřího Mahena v Brně