Komise knihovníků muzeí a galerií AMG ČR, sekce Jihomoravský kraj 2010-2016 a aktuality z Knihovny Moravské galerie v Brně