Zařízení na odsávání škodlivých výparů při svařování fólie