S prof. PhDr. Jiřím Cejpkem, CSc. o knihovnickém zákonodárství