Medzinárodná konferencia „Školské knižnice ako informačné a kultúrne centrá škôl“