1918 – průkopníci veřejného knihovnictví: Stanislav Rambousek