Moravská zemská knihovna zřizuje Metodické centrum pro výstavbu a rekonstrukci knihoven