1918 – průkopníci veřejného knihovnictví: Jaroslav Frey