Méně je více, aneb, Úhel pohledu na vyřazování knihovního fondu v obecních knihovnách