Bohdan Roule, ředitel Knihovny a tiskárny pro nevidomé K. E. Macana