MZK v Brně se zapojí do řešení projektu podpořeného z Fondů EHP a Norska