Rozhovor s ředitelkou Krajské knihovny Vysočiny Jitkou Hladíkovou