Historie není něco, co kdysi skončilo a už se nás to netýká – rozhovor s MgA. Naďou Revilákovou