Metodické centrum pro výstavbu a rekonstrukci knihoven a jeho aktivity