Společnost je třeba vychovávat k tomu, aby byla aktivní a ohleduplná - rozhovor s Kateřinou Šedou