Šachy v MZK – otevření Šachového koutku Eduarda Lendla a spolupráce s Šachovým svazem