Knihovny jako zdroj inspirace a místo setkávání v obcích – 72 hodin, 8 autorů, 2 sousední země