MZK prezentovala výsledky výzkumu v oblasti starých map v Haagu