Rozhovor s Brianou Čechovou – ředitelkou Knihovny a tiskárny pro nevidomé K. E. Macana