Dobrovolnictví v knihovnách – legislativně-právní aspekty