Sto let od narození významného literárního historika a teoretika