K významné publikaci Jaroslava Klenovského o synagogách v českých zemích