Zpracování novinových článků v Digitální knihovně Arna Nováka: výtah z magisterské diplomové práce