7. ročník medzinárodnej konferencie Školské knižnice ako informačné a kultúrne centrá škôl