České paměťové instituce a digitální data – historický exkurz, současný stav a předpokládaný vývoj I.