Digitalizační a restaurátorská dílna se otevřely návštěvníkům Moravské zemské knihovny