Státní kulturní politika na léta 2015-2020 a příprava nové koncepce rozvoje knihoven