Celoživotní vzdělávání knihovníků v ČR – nová etapa?