Vícezdrojové financování v knihovnách – vyhodnocení a trendy