Role veřejných knihoven v průmyslu 4.0 aneb Knihovna – pilíř 4.0