Můžeme být spokojeni s digitalizací knihovních fondů v České republice a jejím využitím?