Vědecká knihovna v Olomouci na cestě k modernímu depozitáři