Výtvarné umění v Knihovně Karla Dvořáčka ve Vyškově