Inovační knihovnický kurz v Brně má své první absolventy