Informační výchova jako podaná ruka: práce s romskými dětmi a dětmi ze sociálně vyloučených rodin