Aktualizace standardu veřejných knihovnických a informačních služeb reflektuje nové trendy a napomáhá zlepšování služeb knihoven