Neprofesionální knihovny z pohledu Koncepce rozvoje ČR na léta 2011–2015 a Koncepce rozvoje regionálních funkcí v Jihomoravském kraji – výhledy a rozvoj